Ajankohtaista

Verkkosivut poistuvat vuoden 2016 aikana, koska nimi muuttuu! Toiminta keskittyy Etelä-Suomeen.

Työnohjauksia:

Mietityttävätkö jatkuvat työelämän muutokset? Mitä työsi on, mitä sen ei pitäisi olla ja mitä se voisi parhaimmillaan olla? Millaisiin epävarmuustekijöihin voit vaikuttaa ja millaisiin ei kannata hukata energiaa? Millainen kulttuuri työpaikallasi on ja mihin se heijastuu? Miten turvaat jaksamisesi? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia työnohjauksessa.

Yhteisö- tai ryhmätyönohjaus antaa monipuolisen kuvan siitä, miten ymmärrämme roolimme osana organisaatiota, millaisia kokonaisuuksia kannattaisi kehittää ja miten voimme saavuttaa yhteisen päämäärän. Tapaamiset ovat intensiivisiä ja osallistavia sisältäen ennakkotehtäviä.

Koulutuksia ja kehittämistilaisuuksia, esimerkkejä: 

Kehittäminen:

"Muutoksien johtaminen moniammatillisissa organisaatioissa."

"Fasilitoinnin aakkoset: työkaluja ja menetelmiä kehittämiseen."

"Nokkelat kokouskäytännöt."

"Asiakaslähtöinen palvelu ja toteutumisen haasteet."

"Asiantuntijuudesta kumppanuuteen - mitä tapahtuu, kun asiakas päättää muutostarpeensa?"

Oppiminen:

"Aikuinen oppijana."

"Itsereflektio elinikäisessä oppimisessa."

"Työstä uudelleen innostuminen."

Organisaatiokäyttäytyminen:

"Psykologinen omistajuus, ryhmädynamiikka ja territoriaalinen käyttäytyminen työyhteisöissä."

"Täydellisen tiimin rakentaminen - ojasta allikkoon."

Yhteystiedot ja hintatiedustelut: sähköposti susanna.maijanen(at)saimaantyotaito.fi tai GSM 050-4959915.

 

päivitetty 4.8.2016

Työyhteisön kehittäminen

Työskentelytapa: osallistava ohjaus tai voimauttava valokuva -menetelmä työyhteisön kehittämisessä.

 

Miten työyhteisön kehittäminen toimii?

Työyhteisön kehittäminen tähtää yhteisön tai tiimin yhteistyön, sisäisen toimivuuden ja ryhmädynamiikan parantamiseen, joiden myötä työhyvinvointi lisääntyy ja työntekijöiden suorituskyky paranee. Työyhteisön kehittäminen sisältää osallistavia, toiminnallisia ja luovia menetelmiä. 

 

Mitä työyhteisön kehittäminen ei ole?

Työyhteisön kehittäminen ei ole luentoja työhyvinvoinnista, leikkimielisiä

kisailuja tai virkistystoimintaa.

 

Työyhteisön kehittämisen hyödyt

- suuntaa työtä kohti perustehtävää

- tutkii työyhteisön/tiimin rakenteita

- avaa näkökulmia työntekijöiden rooleista ja työyhteisön ryhmädynamiikasta

- tukee sisäisen toimivuuden kehittämistä

- selkiyttää työyhteisön/tiimin pelisääntöjä

- nostattaa me-henkeä ja tukee ilmapiirin parantamista

- lisää työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä

- vahvistaa johtajuutta ja henkilöstön voimavaroja.

 

iStock_000004814137XSmall.jpg

 

 

Työyhteisön kehittämisen vaihtoehdot

1. Työyhteisölle, joka työskentelee samassa toimipaikassa 

2. Tiimille, jolla on yhteinen perustehtävä.

 

Työyhteisön kehittäminen ulkopuolisen ohjaajan tukemana on ainutkertainen ja asiakkaan tarpeisiin räätälöity kokonaisuus. Kestoltaan se voi olla muutamasta tunnista pariin päivään. Toiminnasta voidaan tehdä myös jatkumo, jolloin yhteisten kysymysten ja tehtävän pariin palataan sopimuksen mukaan.

 

Kaakon Nettipalvelu 2009
Etusivulle YTJ