Ajankohtaista

Verkkosivut poistuvat vuoden 2016 aikana, koska nimi muuttuu! Toiminta keskittyy Etelä-Suomeen.

Työnohjauksia:

Mietityttävätkö jatkuvat työelämän muutokset? Mitä työsi on, mitä sen ei pitäisi olla ja mitä se voisi parhaimmillaan olla? Millaisiin epävarmuustekijöihin voit vaikuttaa ja millaisiin ei kannata hukata energiaa? Millainen kulttuuri työpaikallasi on ja mihin se heijastuu? Miten turvaat jaksamisesi? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia työnohjauksessa.

Yhteisö- tai ryhmätyönohjaus antaa monipuolisen kuvan siitä, miten ymmärrämme roolimme osana organisaatiota, millaisia kokonaisuuksia kannattaisi kehittää ja miten voimme saavuttaa yhteisen päämäärän. Tapaamiset ovat intensiivisiä ja osallistavia sisältäen ennakkotehtäviä.

Koulutuksia ja kehittämistilaisuuksia, esimerkkejä: 

Kehittäminen:

"Muutoksien johtaminen moniammatillisissa organisaatioissa."

"Fasilitoinnin aakkoset: työkaluja ja menetelmiä kehittämiseen."

"Nokkelat kokouskäytännöt."

"Asiakaslähtöinen palvelu ja toteutumisen haasteet."

"Asiantuntijuudesta kumppanuuteen - mitä tapahtuu, kun asiakas päättää muutostarpeensa?"

Oppiminen:

"Aikuinen oppijana."

"Itsereflektio elinikäisessä oppimisessa."

"Työstä uudelleen innostuminen."

Organisaatiokäyttäytyminen:

"Psykologinen omistajuus, ryhmädynamiikka ja territoriaalinen käyttäytyminen työyhteisöissä."

"Täydellisen tiimin rakentaminen - ojasta allikkoon."

Yhteystiedot ja hintatiedustelut: sähköposti susanna.maijanen(at)saimaantyotaito.fi tai GSM 050-4959915.

 

päivitetty 4.8.2016

Työnohjaus

Työskentelytapa: ratkaisukeskeinen työnohjaus

 

Miten työnohjaus toimii?

Huomio keskittyy asiakkaan voimavaroihin ja tulevaisuuteen. Ongelmia tai menneisyyttä käsitellään vain sen verran, kun se on asian ymmärtämiseksi tarpeellista. Lähestymistavassa korostuu konkreettinen tekeminen, kuten ratkaisuideoiden kehittäminen, kokeilu, kokemusten jakaminen ja arviointi.

 

Kolme ydinperiaatetta:

• Korjaa vain rikki olevaa
• Tee enemmän toimivaa
• Tee muuta kuin ei toimivaa. (DeJong P & Kim Berg I -97)

 

Mitä työnohjaus ei ole?

Työnohjaus ei ole terapiaa, työhön perehdyttämistä, työhön opastusta, koulutusta tai jutustelua, vaan tavoitteellista toimintaa. Käsiteltävät asiat nousevat ohjattavien työtilanteesta.

 

Työnohjauksen hyödyt

- pysäyttää kiireessä

- tukee myönteistä työvirettä ja jaksamista työssä

- lisää itsetuntemusta sekä taitoa kuunnella itseä ja muita

- vapauttaa energiaa, joka on ollut sidottuna ongelmiin sekä keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin

- avaa uusia suhtautumis- ja ajattelutapoja haastavissa tilanteissa

- antaa keinoja stressaavien tekijöiden hallintaan ja ristiriitaisten tilanteiden käsittelyyn

- kehittää kasvua ihmisenä ja ammatissa.

 

 

Työnohjauksen vaihtoehdot

1. Henkilökohtainen työnohjaus

2. Työparin työnohjaus

3. Ryhmätyönohjaus

-  samaa työtä tekevät eri toimipaikoilta

- ryhmäkoko max. 8 henkilöä

4. Yhteisötyönohjaus

-  samassa toimipaikassa työskentelevät

-  ryhmäkoko 4-20 henkilöä

5. Esimiesten työnohjaus

       - ryhmäkoko max. 8 henkilöä

6. Etätyönohjaus

      - yksilöille tai työpareille

      - Skypen välityksellä. Pääset lataamaan Skypen täältä: http://www.skype.com.

 


Kokemuksia työnohjauksesta

”Tärkeintä oli saada kertoa omasta työstä, sen hyvistä ja eritoten hankalista tapahtumista. Ymmärtävä kuuntelija oli taattu, mutta toisaalta jouduin kyllä miettimään seurauksia tai toiminnan muutosta, joten ei se pelkästään helppoa ollut. Kyllä oivalluksiakin tuli, kun asiantuntija esitti oikeita kysymyksiä tai antoi tehtäviä. Kummasti sitä löytää uusia näkökulmia ja sitten jokin omaa työtä rakentava muoto!”        

     Terveyskeskuslääkäri Kotkasta

 

”Tärkeintä näissä tapaamisissa oli mahdollisuus pysähtyä hetkeksi. Pyrkimys ajan ja kiireen hallintaan. Jatkuvuus, niin kauan kuin sitä kesti. Oli jotenkin helpompaa, kun tiesi, että muutaman viikon päässä on kalenterissa työaikana kiireetön hetki. Vahvisti sitä mielipidettä, että työnohjaus säännöllisesti toistuvana olisi tarpeen.”                   

     Terveyskeskuslääkäri Helsingistä

 

”Työhön on mahdollista tehdä parannuksia, vaikka tilanne joskus näyttää toivottamalta. Itse tekemäni pienet muutokset työssäni auttavat työssä jaksamisessa. Kollegoillani on samat ongelmat. Vika ei ole aina minussa. Myönteistä, rohkaisevaa, jos joku empii osallistua työnohjaukseen.”   

     Terveyskeskuslääkäri Helsingistä

 

"Parasta oli, että työnohjaaja kuunteli ja antoi ryhmän keskustelulle tilaa, mutta vei sitä samalla eteenpäin jäsennellen asioita. Tuntui, että hän oli aidosti kiinnostunut ongelmistamme ja paneutui niihin ammatillisesti."

        Sairaanhoitaja Lappeenrannasta

Kaakon Nettipalvelu 2009
Etusivulle YTJ