Ajankohtaista

Työnohjauksia:

Mietityttävätkö jatkuvat työelämän muutokset? Mitä työsi on, mitä sen ei pitäisi olla ja mitä se voisi parhaimmillaan olla? Millaisiin epävarmuustekijöihin voit vaikuttaa ja millaisiin ei kannata hukata energiaa? Millainen kulttuuri työpaikallasi on ja mihin se heijastuu? Miten turvaat jaksamisesi? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia työnohjauksessa.

Yhteisö- tai ryhmätyönohjaus antaa monipuolisen kuvan siitä, miten ymmärrämme roolimme osana organisaatiota, millaisia kokonaisuuksia kannattaisi kehittää ja miten voimme saavuttaa yhteisen päämäärän. Tapaamiset ovat intensiivisiä ja osallistavia sisältäen ennakkotehtäviä.

Koulutuksia ja kehittämistilaisuuksia, esimerkkejä: 

Kehittäminen:

"Muutoksien johtaminen moniammatillisissa organisaatioissa."

"Fasilitoinnin aakkoset: työkaluja ja menetelmiä kehittämiseen."

"Nokkelat kokouskäytännöt."

"Asiakaslähtöinen palvelu ja toteutumisen haasteet."

"Asiantuntijuudesta kumppanuuteen - mitä tapahtuu, kun asiakas päättää muutostarpeensa?"

Oppiminen:

"Aikuinen oppijana."

"Itsereflektio elinikäisessä oppimisessa."

"Työstä uudelleen innostuminen."

Organisaatiokäyttäytyminen:

"Psykologinen omistajuus, ryhmädynamiikka ja territoriaalinen käyttäytyminen työyhteisöissä."

"Täydellisen tiimin rakentaminen - ojasta allikkoon."

Yhteystiedot ja hintatiedustelut: sähköposti susanna.maijanen(at)saimaantyotaito.fi tai GSM 050-4959915.

 

päivitetty 4.8.2016

Esittely

Perustin vuonna 2009 Saimaan Työtaidon Lappeenrantaan, johon yritykseni nimikin viittaa. Vuonna 2015 toiminta keskittyi pääkaupunkiseudulle, joten muutimme perheeni kanssa töiden perässä Espooseen. Toiminta-alueena on Etelä-Suomi.

 

Tarjoan tukea ja osaamista prosessien kehittämiseen, toimintamallien selkiyttämiseen ja hyvien työtapojen omaksumiseen. Räätälöin asiakkaan tarpeiden mukaan tilaisuuksia muutoksiin sopeutumisista, työn kehittämisestä, aikuisoppimisesta ja organisaatiokäyttäytymisestä avaimet käteen -periaatteella tai osana organisaation laajempaa muutosta.

 

Palveluihini kuuluvat myös työnohjaus ja coaching yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Toiminta on tavoitteellista, osallistavaa ja ratkaisukeskeistä. Uudet teknologiset menetelmät ovat osa työnohjausta. Suunnittelen ohjaukset asiakkaan tarpeiden ja tilannearvion perusteella, ja arvioin prosessia koko ajan.

090930_1.jpg

Kuvassa Susanna Maijanen, toimitusjohtaja ja valmentaja. Koulutus: terveystieteiden maisteri, terveystieteiden opettaja, Theatre in Education -ohjaaja ja työnohjaaja. Lisäkoulutusta mm. johtamisesta, muutosten toimeenpanosta, kehittämisestä ja voimauttavien valokuvien käytöstä työyhteisöjen kehittämisessä. Työkokemusta terveydenhuollon eri sektoreilta ja järjestöjen tehtävistä vuodesta 1990. Asiantuntijana ja valmentajana vuodesta 2001. Työnohjaajana lukuisille eri ammattiryhmille lääkäreistä opettajiin.

Vetämistäni työnohjauksista ja koulutuksista olen saanut positiivista palautetta muun muassa innostavasta työotteesta, menetelmien monipuolisesta ja osallistavasta varioinnista ja ajankohtaisista sisällöistä. Tilaisuudet ja työnohjaukset järjestetään asiakkaan järjestämissä tiloissa. 

 

Arvot
-
Asiakaslähtöisyys
- Avoimuus

- Luottamus ja luottamuksellisuus

- Luovuus 
 

Työnohjauksissa noudatan Suomen Työnohjaajat Ry:n määrittelemiä työnohjauksen eettisiä periaatteita.

Asiakkaat

- esimiehet

- lääkärit

- hoitajat

- sosiaalityöntekijät

- opettajat

- järjestöjen työntekijät

- yrittäjät

Kaakon Nettipalvelu 2009
Etusivulle YTJ