Ajankohtaista

Verkkosivut poistuvat vuoden 2016 aikana, koska nimi muuttuu! Toiminta keskittyy Etelä-Suomeen.

Työnohjauksia:

Mietityttävätkö jatkuvat työelämän muutokset? Mitä työsi on, mitä sen ei pitäisi olla ja mitä se voisi parhaimmillaan olla? Millaisiin epävarmuustekijöihin voit vaikuttaa ja millaisiin ei kannata hukata energiaa? Millainen kulttuuri työpaikallasi on ja mihin se heijastuu? Miten turvaat jaksamisesi? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia työnohjauksessa.

Yhteisö- tai ryhmätyönohjaus antaa monipuolisen kuvan siitä, miten ymmärrämme roolimme osana organisaatiota, millaisia kokonaisuuksia kannattaisi kehittää ja miten voimme saavuttaa yhteisen päämäärän. Tapaamiset ovat intensiivisiä ja osallistavia sisältäen ennakkotehtäviä.

Koulutuksia ja kehittämistilaisuuksia, esimerkkejä: 

Kehittäminen:

"Muutoksien johtaminen moniammatillisissa organisaatioissa."

"Fasilitoinnin aakkoset: työkaluja ja menetelmiä kehittämiseen."

"Nokkelat kokouskäytännöt."

"Asiakaslähtöinen palvelu ja toteutumisen haasteet."

"Asiantuntijuudesta kumppanuuteen - mitä tapahtuu, kun asiakas päättää muutostarpeensa?"

Oppiminen:

"Aikuinen oppijana."

"Itsereflektio elinikäisessä oppimisessa."

"Työstä uudelleen innostuminen."

Organisaatiokäyttäytyminen:

"Psykologinen omistajuus, ryhmädynamiikka ja territoriaalinen käyttäytyminen työyhteisöissä."

"Täydellisen tiimin rakentaminen - ojasta allikkoon."

Yhteystiedot ja hintatiedustelut: sähköposti susanna.maijanen(at)saimaantyotaito.fi tai GSM 050-4959915.

 

päivitetty 4.8.2016

Coaching

 

Työskentelytapa: ohjaus ja sparraus

 

Miten coaching toimii?

Coaching auttaa asiakasta tai organisaatiota ajattelun ja toiminnan fokusoimisessa, tavoitteiden selkiyttämisessä, menestystekijöiden hyödyntämisessä, toimintastrategioiden suunnittelussa, sekä tulevaisuuden visioimisessa. Ulkopuolisen sparraajan ja yhteisen reflektion avulla asiakkaalle tai organisaatiolle selkiintyy lähtötilanne, päämäärä sekä toimintavat (mitä jatkossa tehdään, ketkä tekevät, miksi tekevät ja miten tekevät). 

 

Coachingin hyödyt

- selkiyttää ajattelua

- kirkastaa tavoitteita

- järkeistää ajankäyttöä

- tehostaa toimintaa

- tukee tulosten saavuttamista ja toiminnan pitkän tähtäimen kehittämistä

- auttaa mahdollisen muutosvaiheen ylittämisessä

- tukee johtajuutta ja/tai alaistaitoja

 

Coachingin vaihtoehdot

1. Henkilökohtainen coaching

2. Ryhmäcoaching

- vertais- ja kollegaryhmät samasta tai eri työyhteisöstä

3. Työyhteisöcoaching

- samassa työyhteisössä toimivat esimiehensä kanssa, esimerkiksi tiimi

 

Kaakon Nettipalvelu 2009
Etusivulle YTJ